Teràpia Ment- Cos

Ment i cos s’influeixen mútuament. D’aquí la frase “Mens sana in corpore sano”. Tot i que els actuals coneixements de la Psiconeuroimmunologia mostren una interacció en tots dos sentits, cada cop és més evident un major domini de la ment sobre el cos que no pas del cos sobre la ment. Això explica el perquè del gran benefici terapèutic que es pot obtenir amb les teràpies ment-cos.

L’aplicació conjunta i estratègica, amb objectivitat, rigor i seguretat, de les tècniques i coneixements empíricament contrastats en el campo de psicologia i la naturopatia, que poden ajudar-se de la relaxació, meditació, alimentació, suplementació, biomagnetisme, etc.,  aconsegueixen una sinergia terapèutica ideal per aconseguir resultats preventius i de millora de les malalties molt més profunds i duradors, fins i tot en casos resistents a altres tècniques, molt especialment en trastorns de caire psicosomàtic.

José María Guillén Lladó – Psicòleg sanitari, psicopatòleg clínic i naturòpata. Col.legiat COPC 18748. LLicenciat en Psicologia (Universitat Oberta de Catalunya), Postgraduat en Psicopatologia Clínica (Universitat de Barcelona), i diplomat en naturopatia (Centre d’Estudis Naturistes de Barcelona).

Especialitzat en teràpia emocional, teràpia ment-cos, tractament de trastorns psicosomàtics i de persones altament sensibles.

Associat a l’Asociación de Personas Altamente Sensibles de España i l’Associació Catalana de Persones amb Alta Sensibilitat. Col·laborador de l’Associació Catalana d’Afectats de Fibromiálgia. Autor del llibre “El Quinto Cerebro”.

Cita prèvia: enviar missatge o whatsapp al 675507901 o e-mail a jmguillenllado@hotmail.com

www.josemariaguillen.com

www.personasaltamentesensibles.es

www.elquintocerebro.com